Mevzuat

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 638 sayılı Gençlik Ve Spor Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 No’ lu Kararname hükümlere göre kurulmuştur.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi