Ağ Yönetimi

Bilgi Teknolojileri sistem ve iletişim güvenliğini sağlamak.

Ağ trafiğini izlemek ve gerekli tedbirleri almak.

Bakanlık sorumluluğunda ve uhdesinde bulunan sistemler kapsamında, mevcut ve planlanan geniş alan ağları ve yerel alan ağları için gerek duyulan veri iletişim hat/devrelerine ait teknik özellikleri belirlemek, talep ve kapasite artırımı işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

Bakanlık yerel ve geniş alan ağları üzerinde uygulanmakta olan ve uygulanacak her türlü kuralı ve tedbirleri yazılı hale getirmek.

Ağ cihazları üzerinde tutulan bilgilerin yedekleme stratejisini oluşturmak ve uygulamak