Yazılım Hizmetleri Bilgi teknolojileri projeleri için; analiz, tasarım, kodlama, test ve uygulamaya verme planlarını hazırlamak ve uygulamak.

Tüm yazılım geliştirme süreçlerine ait standartları belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.

Kullanıcılar tarafından bildirilen hata, istek ve değişikliklere ilişkin talepleri tetkik etmek ve uygun görülen taleplerin düzenlemelerini yapmak.

Yürütülen projelerle ilgili güvenlik ve performans testlerinin yapılmasını sağlamak.

Bakanlık internet ve intranet siteleri ile ilgili gerekli çalışmaları ilgili birimlerle birlikte yapmak.