Veri Paylaşımı ve EBYS Bakanlık birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla veri iletişim hizmetlerini yerine getirmek.

İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden bilgi paylaşımı çalışmalarını yapmak.

Bakanlığın e-devlet hizmetlerini yürütmek.

Kurum ve kuruluşlar ile yapılacak bilgi alış-verişi için gerekli çalışmaları yapmak.

Bakanlık birimleri ve diğer Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak webservis hizmetlerini yürütmek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında kullanılan EBYS’nin iş ve işlemlerini yürütmek.

Ünitelerden bildirilen Kurum personeline ait NES, E-imza taleplerini değerlendirmek ve TÜBİTAK nezdinde ilgili talepleri takip ederek NES sertifikalarını temin etmek, NES sertifikalarına ait yenileme ve iptal işlemlerini gerçekleştirmek ile NES kütüphanelerinin Kurum yazılımlarına uyarlanmasını sağlamak.

EBYS, veri paylaşımı sistemleri üzerinde tutulan bilgilerin yedekleme stratejisini oluşturmak ve uygulamak.