Bilgi Güvenliği ve Kalite Bilgi teknolojileri sistemleri üzerindeki bilgi güvenliği standartları ve kontrollerine ilişkin planlama, uygulama, eğitim, işletim ve yönetim çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

Bakanlık bilgi güvenlik politikalarının uygulanmasında gerekli değişiklikleri yapmak, tedbirleri almak, denetim ve kontrolleri yerine getirmek.

Bakanlık mevcut bilgi güvenliği sisteminin her yıl en az 1 (bir) defa iç ve dış denetimi ile güvenlik testlerinin yapılmasını sağlamak.

SOME ile ilgili çalışmaları Bakanlığın diğer birimleri ile koordineli olarak yürütmek.

Bilgi Güvenliği ve Kalite ile ilgili bilgi ve dokümanların yedekleme stratejisini oluşturmak ve uygulamak