Sistem Yönetimi ve Donanım Bilgi Teknolojileri sistem altyapısındaki değişiklik ve ilavelerin yapılmasını/yaptırılmasını, takip edilmesini,

Sistem altyapısı kapsamında kullanılan donanımların çalışır durumda olmasını sağlamak. Sistem odalarının fiziki koşullarının uygun olmasını sağlamak.

Başkanlık birimlerince geliştirilen hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasını sağlayacak sistem donanımlarını tespit ederek temin edilmesini sağlamak.
 
Sistem tasarımı ile dokümantasyonunu hazırlamak ve güncellemek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bilgisayar ve yan donanımları ihtiyaçlarını tespit etmek ve teknik özelliklerini belirlemek.

Ses ve görüntü entegrasyonu hizmetlerini yönetmek.

DNS, DHCP, File Server, Print Server gibi hizmetleri yönetmek.

Sistemler üzerinde tutulan bilgilerin yedekleme stratejisini oluşturmak ve uygulamak.

Birimlerden gelen yedekleme stratejilerine göre yedekleme işlemlerini yönetir.

Kimlik Yönetimi ve Aktif Dizin Hizmetlerini yönetmek.

Sanallaştırma hizmetlerini yürütmek.

Kurum e-posta çalışmalarını yürütmek.

Bakanlık birimlerinde bilgi teknolojileri alt yapısında karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek.

Son kullanıcı bilgisayar ve yan donanımları arızalarını gidermek veya giderilmesini sağlamak.

 Birimlerde alt yapı ve kablolama ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak.