Veri Tabanı Uygulamaları Bilgi sistemlerince oluşturulacak olan veri tabanları için standartları ve metodolojiyi belirlemek.

Afet/risk durumlarında Kurum dijital verilerinin kurtarılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

Veri tabanı uygulamaları ile yeniden kurma yöntemlerini içeren güvenlik ve denetim planları geliştirmek.

Veri tabanları üzerinde tutulan bilgilerin yedekleme stratejisini oluşturmak ve uygulamak.

Bakanlık bünyesindeki veri tabanlarının güvenliğini sağlamak

Veri tabanları yönetimini gerçekleştirmek.